S3E44 - עולים לרשת -אלכסנדר זברב -הבלאגן עם האקסיות

1 year ago
שלום סיונוב ושניר חדד מנסים להבין את החידה שנקראת אלכסנדר זברב. אנחנו כמובן לא מדברים על הצד המקצועי שבו הוא נהנה בחודש האחרון עם שתי זכיות בקלן וגמר בפריז. דווקא על הצד הפחות זוהר וזה החיים האיישים שלו. אקסית אחת יצאה עם הודעה לתקשורת שבו היא מודיעה שהיא בהיריון והיא הולכת ללדת ולהיות אימא והאקסית לפני אוליה שרפובה מודיעה על תקופה קשה ביחסים שבו הוא היה מרביץ בא ופגע בא נפשית. למי להאמין? האם הארגון הטניס העולמי צריך לעשות משהו? האם זה הולך לפגוע מקצועית את זברב? הרבה שאלות שנסינו לענות עליהם.