רולאן גארוס-סיכום היום השלישי-אמיתי סיידל

2 years ago
סיכמנו את יום המשחקים השלישי והתמקדנו בזברב ובניהול הקריירה שלו, באוסקה ובפאן המנטלי שליווה את המשחק שלה, וגם בסבאלנקה ודלפו. כמו כן תהינו מעט השיבוץ של המארגנים לקראת יום רביעי, וגם.... התערבות קטנה לסיום.