S3E30 - עולים לרשת-גרסת הגמר -עוד תואר לנולה-אורח:אלמוג שריד

1 year ago
עוד גמר נגמר ושוב נובאק דיוקוביץ' מנצח אחרי מותחן של חמש מערכות . אלמוג שריד התארח וניסה להסביר למה נובאק שוב ניצח. איפה תים נכשל. האם מישהו מהדור החדש יכול לקחת סלאם מתישהו? וגם הימור לגבי כמה סלאמים יגמור נולה את הקריירה...