S3E29 - -עולים לרשת -גמר אוסטרליה דומיניק תים-נובאק דגיוקוביץ-אורח אלון עידן

1 year ago
שלום סיונוב ואלון עידן מכינים אותכם לקראת הגמר הגדול. דומיניק תים מגיע אחרי ניצחונות ענקיים על נדאל וזברב לקראת המשחק הגדול מול נובאק שירצה לקחת את השמיני שלו כאן. דיברנו על היתרונות של תים. מה נובאק צריך לעשות? עד כמה יש השפעה מבחינה גופנית כלפי המשחק ? וכמובן הימורים די מפתיעים.