S3E47 - עולים לרשת -סקירת אליפות אוסטרליה הפתוחה -אליאור אלבחרי

11 months ago

עולים לרשת גרסת הגברים!

אליאור אלבחרי ושלום סיונוב מנתחים את הגרלת הגברים, המפגשים המעניינים ומוקדי הסיכון למועמדים המוכרים.

האזנה נעימה!