S3E26 - עולים לרשת -הצלחה הקנדית של ביאנקה אנדרסקו-עודד יעקב

2 years ago

עולים לרשת בפרק מיוחד עם עודד יעקב. דיברנו כמובן על הזכייה של ביאנקה והדרך המנטלית שלה בדרך לזכייה. כמה סודות מחדר הלבשה על דברים טכנים פה ושם. דיברנו כמובן גם על הבנים הקנדיים דניס שפובלוב ואוג'ר אלייסים וכמה מילים גם על הדרך של מדבדב.

האזנה נעימה!