S3E84 - סקירת הנשים -האם אוסאקה תזכה? או בארטי? או נראה מישהי חדשה?

5 months ago

שלום סיונוב ואמיתי סאידל מנתחים את הגרלת הנשים של הסלאם הראשון של השנה. כמובן עוברים על ההגרלה, מדברים על השחקניות הבכירות, נותנים הימורים ואפילו משוחחים על מעמד המאמנים בסבב הנשים. חג אוסטרליין אופן שמח!