S3E65 - עולים לרשת -סיכום השבוע הראשון בווימבלדון

6 months ago

סיכמנו את השבוע הראשון. שוחחנו בין היתר על הופעתם של המדורגים הבכירים עם דגש גל פדרר ודג'וקוביץ. סיכמנו את הופעתו של מארי. ניסינו להבין מה עובר על ציציפאס שהודח כבר בסיבוב הראשון וכמוהו גם יקיר הפורום קראצב. דיברנו על כל מה שהיה בשבוע הראשון, ההפתעות והמשחקים הצפויים תוך נסיון לדבר על מה יקרה בסיבובים הבאים.