S3E50 - עולים לרשת -לקראת חצי הגמר באליפות אוסטרליה-אלון עידן

11 months ago
שלום סיונוב ואלון עידן מסכמים את רבעי הגמר ומתכוונים לקראת חצי הגמר. כמובן דיברנו הרבה על הפסד של נדאל לציציפאס. על הסיכויים של היווני מול הרוסי והקיר מדבדב. כמובן קצת על הסיפור של קארצב ועל הצגות/פציעות של נובאק והסיכוי הקלוש של נולה להיפצע ברביעית ולתת כרטיס חופשי לאסלן.