S3E46 - עולים לרשת -הגרלת הנשים באוסטרליה -אמיתי סאידל

11 months ago

שלום סיונוב ואמיתי סאידל מכינים אתכם לגראנד סלאם הראשון של העונה. בפרק דנים על השפעות הבידוד על הטניסאיות, בהיבטים השונים, וגם על הקהל שיגיע וילווה אותנו בשבועיים הקרובים. כרגיל, עוברים על ההגרלה המלאה ומתמקדים בשחקניות המרכזיות והשמות שיכולים להפתיע אותנו בשבועיים הקרובים. האזנה נעימה!