S3E68 - הזכייה של נולה ב20- והדיון הפילוסופי שנוצר ? איפה הדור החדש? -אלון עידן

6 months ago

שלום סיונוב ואלון עידן מנסים להבין את הישות הנפרדת שנקראת נובאק דיוקוביץ' והגענו מפה לשם לדיון פילוסופי , לאן נעלמו הדור החדש בסלאמים. הסלאם השלישי ברציפות שאנחנו פוגשים שחקנים אחרים שבאים ומנסים להפריע לסרבי ופשוט יורדים מובסים.

האזנה נעימה