S1E9 - עולים לרשת 009 - לקראת גמר מיאמי פדאל . אורחים: ליאור סעדה ואור לוי

לקראת גמר מיאמי פדאל -אורחים:ליאור סעדה ואור לוי

4 years ago
אורחים: ליאור סעדה ואור לוי על הפסד של סטאן ווארינקה לאלכסנדר זברב. על הדרך הקלה של נדאל. וכמובן על הדרך הארוכה והקשה של פדרר. האזנה נעימה!