S3E36 - עולים לרשת-סיכום הגמר עם אלון עידן

1 year ago

סיכום הגמר של אליפות ארה''ב הפתוחה. אלון עידן ושלום סיונוב מנסים להבין איך תים זכה באליפות ארה''ב הפתוחה. כמובן הרבה דיברנו על הסרב של זברב שנעלם ברגעים המכריעים. ניסינו להבין איך תים נתן יכלות כזאת ירודה ועד כמה השפיע עניין הלחץ על שני השחקנים. כמובן גם על הרחקה של נובאק וקצת פינטזנו מה הולך להיות ברולאן גארוס.