S3E58 - עולים לרשת -הפרישה של אוסאקה והבלאגן התקשורתי :ציפי שמילוביץ'

7 months ago

שלום סיונוב וציפי שמילוביץ' מנסים לפענח את הבלאגן סביב נעמי אוסקה. אחרי החלטה שלה לא להופיע במסיבת עיתונאים והלחץ התקשורתי הגדול (וגם של הקהל) גרם לה להחליט שהיא פורשת מהטורניר.

האם הצעד שלה נכון? מי טעה בכל הבלאגן התקשורתי? האם אוסאקה הולכת לשנות משהו בחוקים של הענף העתיק והקשה הזה?

ניסינו לדבר על כל זה.